Feng Shui

De fem elementen

Grundläggande inom feng shui-filosofin är de fem elementen – vatten, eld, trä, jord och metall – universums byggstenar. Ytterst handlar allt om att skapa goda förutsättningar för den universella livsenergin – chi, som den kallas – att strömma fritt.
När chi flödar skapas goda förutsättningar för oss att må bra. Precis som rum i innemiljön kan upplevas både som kala och övermöblerade, kan man få samma känsla i en trädgård. I båda fallen hindrar det qui från att kunna flöda fritt, enligt feng shuins lära.
Då är det just balansen som fattas.