Snittar & Detaljer

Detaljplan

Detaljplan visar detaljerad hur t. e. eldstad, grillstad och vindskydd skärm/spaljé skall se ut.

Snitt

gör det tydligt hur vissa saker ska byggas upp.